Terdapat pelbagai jenis insentif cukai (tax incentive) yang ditawarkan di Malaysia. 

Antaranya dalam bentuk pengecualian cukai, elaun yang berkaitan dengan perbelanjaan modal dan potongan cukai yang dipertingkatkan. 

Walaupun pendapatan dikecualikan daripada dikenakan cukai, cukai perlu dibayar ke atas dividen yang dibayar ke atas pendapatan yang telah dikecualikan cukai. 

Dalam kes elaun, terdapat peruntukan untuk meneruskan elaun yang tidak digunakan sepenuhnya. 

Terdapat pelbagai lagi insentif yang diberikan oleh kerajaan dan kali ini, kami akan kongsikan antara insentif yang ada untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana.

Insentif Bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana

Berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2009, definisi PKS disemak semula dengan tujuan bagi pengenaan cukai pendapatan dan insentif cukai. 

PKS didefinisikan sebagai syarikat pemastautin (company resident) di Malaysia dengan modal berbayar saham sebanyak RM2.5 juta atau kurang pada permulaan tempoh asas tahun taksiran. 

Tempoh ini merujuk kepada tempoh syarikat tersebut tidak boleh dikawal oleh syarikat lain dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta.

PKS layak mendapat pengurangan cukai korporat sebanyak 17% pada pendapatan bercukai sehingga RM600,000 yang pertama.

Kadar cukai pada baki pendapatan yang boleh dikenakan cukai dikekalkan pada 24%.

Insentif Bagi Syarikat Berskala Kecil

Buat masa ini, syarikat berskala kecil diperbadankan di Malaysia dengan dana pemegang saham tidak melebihi RM500,000 dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% ekuiti Malaysia. 

Syarikat ini layak untuk insentif cukai bagi syarikat berskala kecil di bawah Promosi Akta Pelaburan (PIA), 1986. 

Berkuatkuasa bermuka 3 Julai 2012, syarikat berskala kecil ditakrifkan semula sebagai syarikat diperbadankan di Malaysia dengan dana pemegang saham tidak melebihi RM 2.5 juta dan mempunyai ekuiti Malaysia 60% sehingga 100%.

Syarikat berskala kecil mestilah memenuhi kriteria berikut:

 • Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016.
 • Dana pemegang saham tidak melebihi RM2.5 juta dengan pemilikan ekuiti Malaysia berikut:
  • Syarikat dengan dana pemegang saham sehingga RM500,000 dengan sekurang-kurangnya 60% ekuiti Malaysia 
  • Syarikat dengan dana pemegang saham melebihi  RM500,000 dan tidak melebihi RM2.5 juta dengan 100% ekuiti Malaysia

Syarikat berskala kecil layak untuk insentif yang berikut: 

 1. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun. 

Modal tidak diserap yang ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan ditolak daripada pendapatan pasca perintis syarikat.  

Kerugian terkumpul yang ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan ditolak daripada pendapatan pasca perintis syarikat selama 7 tahun berturut-turut

; atau 

 1. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% ke atas perbelanjaan modal yang layak dilakukan dalam tempoh lima tahun. 

Elaun ini boleh diimbangi dengan 100% daripada undang-undang pendapatan bagi setiap tahun taksiran. 

Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan untuk digunakan sepenuhnya pada tahun yang seterusnya.

Syarikat Pemilikan Tunggal atau Perkongsian layak memohon untuk insentif ini asalkan ada syarikat sendirian berhad / berhad baharu ditubuhkan untuk ambil alih pengeluaran atau aktiviti sedia ada.

 1. Bagi syarikat berskala kecil dengan pemegang saham dana RM500,000 dan kurang yang terlibat dalam aktiviti atau menghasilkan produk promosi untuk syarikat kecil
 2. Bagi syarikat berskala kecil dengan pemegang saham dana melebihi RM500,000 dan tidak melebihi RM2.5 juta dan terlibat dalam aktiviti atau menghasilkan produk promosi untuk syarikat kecil

Syarikat dikehendaki membuat permohonan kepada MIDA. 

Insentif Penggajian

Jika terdapat syarikat yang telah mengambil pekerja baharu mulai 1 Januari 2022, syarikat tersebut boleh membuat permohonan insentif penggajian di bawah PERKESO – Program JaminKerja.

Insentif yang boleh dimohon adalah sehingga RM42,000 bagi setiap pekerja yang layak. 

Insentif ini merupakan insentif kewangan yang diberikan kepada majikan yang membuat pengambilan baharu bagi mewujudkan peluang pekerjaan. 

Antara kategori yang ditawarkan adalah perantisan, pencari kerja am, golongan mudah terjejas, wanita, pekerja di bawah Sektor Pelancongan, penggantian pekerja asing dan pegawai dagang. 

Kadar insentif bagi kategori perantisan adalah sebanyak 40% dari kadar gaji dengan tempoh 12 bulan dan kadar gaji min adalah RM1,500. 

Kategori pekerja am dengan kadar gaji RM1,500 mendapat kadar insentif sebanyak 20-30% dalam tempoh 12 bulan. 

Bagi golongan mudah terjejas, wanita, dan pekerjaan di bawah Sektor Pelancongan, kadar insentif adalah sebanyak 30-40% daripada gaji pekerja dan tempoh insentif adalah 12 bulan. 

Bagi penggantian pekerja asing dan pegawai dagang, insentif adalah daripada 20-30% daripada gaji pekerja dan 10% atau RM300 daripada gaji pekerja dibayar terus kepada pekerja. 

Kadar gaji bagi pekerja asing adalah RM1,500 dan RM3,000 bagi pegawai dagang manakala tempoh insentif adalah 12 bulan. 

Ingin dapatkan maklumat lanjut tentang insentif-insentif bagi syarikat anda? 

Hubungi Real Management Services!

Fokus Real Management Services adalah membantu institusi perniagaan dan korporat dengan menawarkan perkhidmatan berkaitan percukaian, pengauditan, undang-undang, dan banyak lagi!

Ditubuhkan sejak 1990, Real Management Services sememangnya antara pakar dan berpengalaman dalam industri yang anda perlukan.  

Firma ini telah mendaftar dengan Ejen Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Institute of Approved Company Secretaries (IACS) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

Real Management Services juga menawarkan:

 • Perkhidmatan setiausaha syarikat,
 • Pendaftaran MOF & CIDB,
 • Pembaharuan lesen TNB, TM dan vendor lain,
 • Perundingan cukai pendapatan (individu, syarikat dan persatuan NGO),
 • Membantu pelanggan dalam setiap aspek perniagaan di Malaysia,
 • Khidmat nasihat pelanggan yang baik berkaitan dengan bidang perniagaan pelanggan,
 • Penyediaan dan pemfailan penyata cukai dalam talian,
 • Perkhidmatan berkanun, audit dalaman, audit pengurusan atau audit biaya

Real Management Services sangat komited dalam meningkatkan tahap kecekapan dalam perkhidmatan untuk memenuhi keperluan khusus anda.

Kami berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik dalam mengembangkan disiplin inovatif dan profesional untuk perniagaan anda.

Tak perlu risau kerana ramai pelanggan Real Management Services melaporkan bahawa mereka mendapat layanan yang sangat memuaskan.

Antara pelanggan kami adalah perusahaan perniagaan, NGO, ejen insurans dan takaful, ejen produk kesihatan, PKS, perniagaan dalam talian dan banyak lagi.

Dapatkan servis kami.

Hubungi Real Management Services Sekarang!