Adakah anda bercadang untuk membuka syarikat sendiri tetapi kurang peka tentang cukai-cukai yang dikenakan terutamanya tax incentive?

Jangan runsing! Teruskan membaca. 

Artikel ini akan membantu anda mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan tax incentive serta jenis-jenisnya untuk memudahkan anda menjalankan perniagaan anda dengan lancar.

Apa Itu Tax Incentive?

Tax incentive merujuk kepada aspek kod cukai negara yang dirancang demi memberi insentif. 

Ia juga berperanan untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu.

Cara ia dilakukan adalah dengan mengurangkan pembayaran cukai untuk sebuah syarikat di Malaysia. 

Tambahan pula, tax incentive mampu memberi bukan sahaja kesan positif, malah kesan negatif terhadap ekonomi negara. 

Dari sudut positif, sekiranya segala proses berkaitannya dirancang dan dilaksanakan dengan betul, tax incentive tersebut dapat menjana lebih banyak pelaburan ke negara kita. 

Antara kelebihan tax incentive yang dapat diperolehi oleh sesebuah negara adalah, peningkatan pekerjaan dan jumlah pemindahan modal yang lebih tinggi.

Bukan itu sahaja, ia juga memupuk penyelidikan dan pengembangan teknologi serta peningkatan kemajuan sesebuah kawasan.

Secara ringkas, sekiranya ia dijalankan dengan terperinci, kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. 

Cara ia dicapai adalah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan pajak pemerintah selepas cuti atau tax incentive berakhir. 

Namun, tax incentive juga menyumbangkan kepada beberapa kesan negatif terhadap keadaan kewangan bagi golongan yang memerintah.

Antara kos khas untuk insentif cukai adalah kos peruntukan sumber, kos pematuhan, kos pendapatan dan kos rasuah.

Di negara kita, tax incentive langsung dan tidak langsung diperuntukan di bawah:

 • Akta Penggalakan Pelaburan 1986
 • Akta Cukai Pendapatan 1967
 • Akta Kastam 1967
 • Akta Eksais 1976 dan Akta Zon Bebas 1990

Kesemua akta-akta ini merangkumi pelaburan dalam sektor perkilangan, pertanian, pelancongan serta perkhidmatan.

Selain itu,  aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan, latihan dan perlindungan alam sekitar juga termasuk dalam akta tersebut.

Bagi tax incentive secara langsung, ia memberikan pelepasan sebahagian atau penuh daripada pembayaran cukai pendapatan untuk tempoh tertentu, 

Manakala, untuk tax incentive tidak langsung pula, ia dijalankan dalam bentuk pengecualian daripada duti import dan duti eksais. 

Jenis-Jenis Tax Incentive

Berikut merupakan jenis-jenis tax incentive yang terdapat di Malaysia:

 •  Insentif Bagi Sektor Perkilangan

Bagi syarikat yang melabur dalam sektor perkilangan, Tax incentive utama adalah Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan.

Antara keutamaan untuk kelayakan Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan adalah tahap nilai yang ditambah, teknologi yang digunakan serta rangkaian perindustrian. 

Sebelum memulakan operasi atau pengeluaran, syarikat dikehendaki menyerahkan permohonannya kepada MIDA.

 •  Insentif Bagi Sektor Pertanian

Berdasarkan Akta Penggalakan Pelaburan 1986, istilah “syarikat” yang berkait dengan pertanian adalah termasuk:

 • Pertubuhan koperasi dan persatuan berasaskan pertanian
 • Pemilikan tunggal dan perkongsian yang terlibat dalam pertanian. 
 •  Insentif Bagi Industri Bioteknologi

 

Syarikat-syarikat yang melaksanakan aktiviti bioteknologi serta telah diluluskan oleh Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd (Perbadanan Bioekonomi) dengan Status BioNexus layak mendapat insentif seperti berikut:

i. Pengecualian cukai sehingga 100% daripada pendapatan berkanun bagi pendapatan IP:

a) untuk tempoh sepuluh (10) tahun taksiran berturut-turut bermula dari tahun pertama syarikat memperoleh pendapatan berkanun daripada perniagaan baru

b) untuk tempoh lima (5) tahun taksiran berturut turut dari tahun pertama syarikat memperoleh pendapatan berkanun daripada perniagaan sedia ada dan projek pembesaran. 

ii. Untuk pengecualian cukai pendapatan bukan IP, sehingga 70% daripada pendapatan berkanun:

a) untuk tempoh sepuluh (10) tahun taksiran berturut-turut dari tahun pertama syarikat memperoleh pendapatan berkanun daripada perniagaan baru; atau

b) untuk tempoh lima (5) tahun taksiran berturut-turut dari tahun pertama syarikat memperoleh pendapatan berkanun daripada perniagaan sedia ada dan projek pembesaran.

iii. Pengecualian sebanyak 100% ke atas pendapatan berkanun yang diperoleh daripada perniagaan baru atau pengembangan projek yang sama banyaknya dengan elaun sebanyak 100% bagi perbelanjaan modal layak yang ditanggung dalam tempoh 5 tahun**. 

iv. Kadar cukai konsesi sebanyak 20% ke atas pendapatan berkanun yang diperoleh daripada aktiviti-aktiviti yang layak selama tempoh 10 tahun setelah tamatnya tempoh pengecualian cukai.

v. Pengecualian daripada duti import dan cukai jualan ke atas bahan mentah/ komponen/ jentera/ peralatan. 

vi. Potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang ditanggung bagi penyelidikan dan pembangunan.

vii. Potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang ditanggung untuk penggalakan eksport.

viii. Bangunan layak yang digunakan semata-mata untuk tujuan aktiviti bioteknologi akan layak mendapat Elaun Bangunan Industri (IBA) yang boleh dituntut selama tempoh 10 tahun. 

ix. Syarikat atau individu (dengan sumber pendapatan perniagaan) yang melabur dalam sebuah syarikat Status BioNexus, layak mendapat potongan cukai yang sama banyaknya dengan jumlah pelaburan yang dibuat semasa permulaan peringkat pengkomersialan.

Selain itu, permohonan untuk mendapatkan status BioNexus perlu diserahkan kepada Perbadanan Bioteknologi.

 •  Insentif Untuk Pengurusan Alam Sekitar

Mengikut Akta Penggalakan Pelaburan 1986, insentif layak dikenakan kepada syarikat yang menjalankan projek perladangan hutan.

Syarikat-syarikat ini layak mendapat insentif seperti di bawah:

i. Untuk tempoh sepuluh tahun, taraf perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun. 

Elaun modal tidak diserap yang ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan ditolak daripada pendapatan pascaperintis syarikat berkenaan; atau

ii. Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal layak yang ditanggung untuk tempoh lima tahun. 

Elaun ini boleh ditolak sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. 

Sekiranya terdapat sejumlah elaun yang tidak digunakan, ia boleh dibawa ke tahun berikutnya sehingga ia dapat digunakan sepenuhnya.

 • Insentif Bagi Penyelidikan Dan Pembangunan

Berdasarkan Akta Penggalakan Pelaburan 1986, penyelidikan dan pembangunan merujuk kepada apa-apa kajian sistematik, siasatan serta eksperimen.

Ia melibatkan risiko novelti atau teknikal yang dilaksanakan dalam bidang sains atau teknologi.

Ia juga bertujuan untuk memanfaatkan hasil kajian demi pengeluaran serta penambahbaikan bukan sahaja bahan tetapi juga alat, produk, hasil dan proses sesuatu penyelidikan.

Namun, ia tidak termasuk kawalan mutu keluaran atau pengujian rutin bahan, alat, hasil atau produk.

Antara perkara lain yang tidak termasuk adalah:

 • penyelidikan sains sosial atau ilmu kemanusiaan
 • pemungutan data rutin
 • kaji selidik kecekapan
 • penyelidikan pasaran atau penggalakan penjualan
 • pengubahsuaian atau pengubahan rutin bagi bahan, alat, keluaran, proses atau kaedah pengeluaran
 • pengubahsuaian kosmetik atau pengubahan stilistik untuk bahan, alat, keluaran, proses atau kaedah pengeluaran.

Tambahan pula, syarikat yang mengoperasikan kerja reka bentuk,

pembangunan dan prototaip sebagai aktiviti bebas juga dikira sebagai layak untuk diberikan insentif tersebut. 

Hal ini adalah untuk mengukuhkan dan menjamin lagi asas Malaysia untuk R&D yang lebih bersepadu.

Masih kurang faham tentang konsep tax incentive dan cara ia dilaksanakan?

Jangan risau! Hubungi sahaja Real Management Services!

Real Management Services merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan berkaitan maklumat perakaunan, percukaian, pengauditan dan perkhidmatan lain. 

Ya, termasuklah zakat! 

Real Management Services bersedia untuk membantu anda dalam penyediaan dan pengurusan zakat.

Tidak perlu ragu-ragu untuk mendapatkan perkhidmatan Real Management Services kerana kami telah berdaftar dengan Institute of Approved Company Secretaries (IACS).

Bukan itu sahaja, kami juga berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Ejen Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Fokus utama kami di Real Management Services adalah membantu institusi perniagaan dan korporat dan menawarkan pelbagai perkhidmatan selain dinyatakan di atas. 

Antaranya adalah:

 • Perundingan Cukai Pendapatan (Individu, Syarikat & NGO Persatuan).
 • Bantu pelanggan dalam setiap aspek perniagaan di Malaysia
 • Khidmat nasihat berkaitan perniagaan pelanggan
 • Penyediaan dan Pemfailan Pulangan Cukai dalam talian.
 • Perkhidmatan Berkanun/ Audit Dalaman/ Audit Pengurusan dan Audit Kos.

Kami sentiasa komited dalam meningkatkan kecekapan dalam perkhidmatan kami.

Selain daripada itu, kami sentiasa mencari jalan untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik dalam mengembangkan inovatif disiplin profesional terhadap perniagaan anda.

Nak dapatkan khidmat bantuan kami?

Mudah saja, klik button di bawah!

Hubungi Real Management Services Sekarang!